Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Zmiana na funkcji hufcowego w Płocku

Podczas III Zlotu Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy im. św. Michała Archanioła w dniu 15 czerwca w godzinach wieczornych odbyły się wybory w Płockim Hufcu Harcerzy. phm. Damian Wierkiewicz zdał funkcję hufcowego, natomiast na funkcję p.o. hufcowego został wybrany pwd. Wojciech Derkowski, który wcześniej był vicehufcowym. Gratulujemy i życzymy sukcesów i radości na pełnionej funkcji!

Czuwaj!

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, stoi i na zewnątrz
pwd. Wojtek Derkowski HO