Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Wyjazdowa Rada Chorągwi

Wyjazdowa Rada Chorągwi odbyła się w uroczym miejscu – w kurpiowskiej chacie w Nowogrodzie. Podczas rady podsumowaliśmy dotychczasową pracę, a w szczególności kurs instruktorski ,,Prochownia” oraz obozy w których uczestniczyły jednostki naszej chorągwi. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na planowanie i dopracowywanie przyszłych wydarzeń, które będziemy organizować: mowa tu między innymi o konferencji instruktorskiej instruktorów naszej chorągwi, kursie przewodnikowskim skierowanym do dorosłych, kursie na brązowy patent kształceniowy, kursie przewodnikowskim – zuchowym oraz kursie podharcmistrzowskim. Nie można również zapomnieć o przygotowywanej od kilku miesięcy Kampanii Patron. O tych wszystkich wydarzeniach oraz działaniach będziemy informować na bieżąco tutaj, w biuletynie chorągwi oraz na stronie internetowej. Jak widać, nie byliśmy sami, bo z rodzinami. Chociaż śmiało po tym weekendzie możemy powiedzieć, że czujemy się jakbyśmy byli jedną wielką rodziną.