Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

TDL

Turniej Drużyn Leśnych 2017

Drużyny z kategorią leśną mogą zgłaszać się na turniej drużyn leśnych zgłaszając się mailowo na adres biuro.pw@zhr.pl
W zgłoszeniu proszę podać nazwę drużyny, planowaną liczebność oraz charakterystykę drużyny. Zapisy do 2 października.

TERMIN: 6-8 października
MIERJSCE: Kwiatkowo, gm. Chorzele

GODZINA STARTU: 20:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA: 13:00

KOSZT – 250 zł/drużyna
DOJAZD – we własnym zakresie

Na miejscu zapewniony sobotni obiad, ciepła i zimna woda do posiłków. Pozostałe posiłki organizują drużyny.