Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Akcja Sztandarowa

Zbieramy środki na Sztandar Chorągwi

„Darowizna na cele statutowe – sztandar Chorągwi”

Okręg Mazowiecki ZHR,

ul. Ursynowska 36/38,

02-605 Warszawa.

numer konta: 53 2130 0004 2001 0291 1139 0023