Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Składki instruktorskie

Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.
Składki instruktorów Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy:
53 2130 0004 2001 0291 1139 0023

tytułem: Składki instruktorskie – IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA

instruktorzy pracujący – 150 zł

instruktorzy uczący się – 120 zł