Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Rusza Kategoryzacja!

Druhowie! Rusza nowa wersja Kategoryzacji Drużyn Harcerzy ZHR.
Zdajemy sobie sprawę, że to dość późno dlatego wydłużamy terminy:
– start kategoryzacji dla drużyn 24.05.2019,
– ostateczne wypełnianie formularzy śródrocznych do 10.06.2019.

Zadania obozowe będziemy wypełniać osobiście po odwiedzinach obozów.

http://kategoryzacja.harcerze.zhr.pl/
Instrukcja obsługi 🙂