Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Prochownia

KURS PRZEWODNIKOWSKI

Termin kursu: 22 czerwca – 6 lipca
Koszt: 400 zł
Miejsce: Nowa Wieś Zarębska, powiat przasnyski, gmina Chorzele.
Wymagania: – min 16 lat, wykonanie zadań przedkursowych

Komenda kursu:
– phm. Piotr Rydzewski
– hm. Przemysław Zyra
– pwd. Jakub Mierzejewski

Co warto wiedzieć o kursie?
Szkolenie odbędzie się w formie obozowej, a więc przed uczestnikami pionierka zastępu, podobozu, warty i służby. Zajęcia będą odbywać się w leśnych salach wykładowych i na leśnych ławkach. W ramach przygotowań do obozu nie zabraknie lektury i innych zadań: m.in. przygotowania planu pionierki zastępu. W programie wykłady, warsztaty, wędrówka i masa gier. Wszystko po to, by dać pełen zestaw wiedzy i umiejętności potrzebny do prowadzenia drużyny. Wszystkich przekonanych i wątpiących zapraszamy do przesyłania zgłoszeń:

https://goo.gl/forms/A7uN0zdAhVj9vOfh2

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

Abyś stał się uczestnikiem kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia” musisz wykonać dwa zadania:
1. Przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście kartę uczestnika obozu do kwatermistrza kursu na adres:
Przemysław Zyra
ul. Pomian 63
07-410 Ostrołęka

2. Uiszczenie opłaty kursowej (400 zł) na numer konta:
59 2130 0004 2001 0291 1139 0012
Okręg Mazowiecki ZHR
ul. Ursynowska 36/38
02-605 Warszawa
Tytułem: PROCHOWNIA Składka programowa za (IMIĘ I NAZWISKO)

TERMINY: 
Termin wysyłania kart (data stempla) i wpłacania opłaty kursowej (data księgowania) mija dnia 23 maja. Niewykonanie zadań w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

KOMUNIKACJA
Wszystkie komunikaty będziecie otrzymywać drogą mailową. Dodatkowo w celu lepszej i łatwiejszej komunikacji została utworzona na Facebooku grupa ,,PROCHOWNIA 2018″. Jeśli masz konto na Facebooku – chciałbym abyś do niej dołączył – dodaj mnie do znajomych, a ja dodam Cię do tajnej grupy.

phm. Piotr Rydzewski HR
Komendant Kursu Przewodnikowskiego ,,Prochownia”