Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Odbiór 1% – info z okręgu

Drodzy ZiHeRowicze!
Informujemy, że od poniedziałku 17 czerwca będziecie mogli zgłaszać się po odbiór 1%.

Warunki są takie jak w zeszłym roku, czyli:- opłacone składki członkowskie co najmniej do końca II kwartału 2019- rozliczona dokumentacja finansowa za 2018 rok- na bieżąco prowadzona książka w ZiHeRze za 2019 rok (minimum to wpisane składki członkowskie)

Czas na zgłoszenie się macie do 30 sierpnia.Jednostkom, które mają konto bankowe, będziemy przelewać 1% na konto – ale dopiero po tym jak się zgłosicie i sprawdzimy, czy spełniacie wyżej wymienione warunki.

Przypominam, że lista 1% do odbioru znajduje się na stronie Okręgu, tu: https://mazowsze.zhr.pl/1-jeszcze-chwila/