Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Nowa służba naszego instruktora

Nasz instruktor phm. Piotr Rydzewski został powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Pana Piotra Glińskiego na Członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

„Dziękuję dziesięciu organizacjom pozarządowym, które poparły moją kandydaturę. Mam nadzieję, że podjęta służba przez najbliższą dwuletnią kadencję będzie bardzo owocnym czasem, a podjęte działania przyczynią się do istotnych zmian na rzecz dzieci i młodzieży w naszym kraju.”