Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Kursy w Ostródzie

W weekend 20-22 października w Ostródzie odbyło się zgrupowanie kursowe PWCH. Najliczniej przybyli kursanci na kurs zuchmistrzowski CZTERY WIATRY. Było ich aż 11. Kurs przewodnikowski dla dorosłych ZARZEWIE przyciągnął 7 kursanów. Pięciu było na kursie podharcmistrzowskim KUŹNIA i trzech na kursie szkoleniowym ORĘŻ. Zajęcia kursowe prowadzili instruktorzy naszej chorągwi. Gościnnie pojawił się też hm. Karol Leszczyński. Ostróda przyciągnęła nas ze względu na księdza Piotra Kępę, który od kilku miesięcy tam właśnie urzęduje. Przy okazji bliskości Warmińskiego Hufca Harcerzy komenda chorągwi spotkała się z jego instruktorami. Co ze spotkania wyniknie dowiemy się pewnie niebawem.

Kurs ZARZEWIE

Kurs CZTERY WIATRY