Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Konferencja chorągwi

24-25 marca odbyła się konferencja programowo – metodyczna naszej chorągwi. Piątkowy wieczór minął pod znakiem zbiórki wyborczej. Spośród 41 osób, uprawnionych do głosowania, na zbiórce wyborczej pojawiły się 24 osoby. Było także dwudziestu harcerzy, którzy w roli obserwatorów brali udział w zbiórce wyborczej. Na komendanta chorągwi został wybrany Przemysław Zyra – dwudziestoma głosami przy trzech przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Do komisji instruktorskiej zostali wybrani: Dawid Okliński, Przemysław Lichnowski i Kacper Kempisty. Wybrane zostały też trzy osoby do Kapituły HR: ks. Piotr Kępa, Karol Płocha i Damian Wierkiewicz.
Po zbiórce wyborczej odbyły się zbiórki hufców, a najwytrwalsi spędzali wieczór przy grach planszowych. W Ostrołęckim Hufcu Harcerzy wybrano na funkcję hufcowego Karola Płochę. Podjęta została też decyzja o powołaniu Północnomazowieckiego Związku Drużyn, którego komendantem został Paweł Żebrowski.
Sobotni dzień uczestnicy rozpoczęli wyjściem na basen, gdzie szybko zmyli nocne zmęczenie i nabrali sił na wspólne obradowanie. Po wspólnym śniadaniu odbyło się pierwsze spotkanie komisji instruktorskiej i Kapituły stopnia HR. Pozostali harcerze mieli okazję, podczas krótkich warsztatów, porozmawiać o najbliższych planach chorągwi. Przed obiadem odbyła się gra miejska. Ostatnimi elementami było przedstawienie na forum efektów prac grup i wspólna dyskusja. Mszą świętą i rozkazem konferencja została zakończona.