Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Komenda

Komendant – hm. Przemysław Zyra t. 513 145 378

Zastępca komendanta – phm. Piotr Kępa

Przewodniczący Komisji Instruktorskiej – hm. Paweł Zarzycki

Przewodniczący Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej – phm. Damian Wierkiewicz

Referent Zuchowy – phm. Kacper Kempisty

Sekretarz – pwd. Rafał Maj