Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Komisja Instruktorska

Skład

hm. Paweł Zarzycki – przewodniczący
hm. Karol Leszczyński
hm. Albert Dyna
phm. Kacper Kempisty
ks. phm. Piotr Kępa
phm. Piotr Rydzewski
phm. Damian Wierkiewicz
phm. Paweł Żebrowski
phm. Przemysław Lichnowski – sekretarz

Terminy KI

– 28 września 2018 – Ostrołęka – Koniec Kampanii Sztandarowej

– 1 grudnia 2018 – Warszawa 

– 16 lutego 2019 – Warszawa

– 27 kwietnia 2019 – Warszawa

– 7/8 czerwca 2019 – Płock – Zlot chorągwi   

Miejsce spotkań Komisji Instruktorskiej

Standardowym miejscem spotkań KI jest Warszawa , jednak istnieje możliwość KI wyjazdowych – W W/W TERMINACH i innych po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aby spotkanie odbyło się po za Warszawą muszą być spełnione następujące warunki:

1) W danym hufcu/miejscowości musi być minimum 3 chętnych do spotkania.
2) Hufcowy musi zadeklarować minimum miesiąc przed spotkaniem KI chęć goszczenia jej na swoim terenie i ilość chętnych.

Miejsce KI będzie na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej i w przypadku spotkania KI po za Warszawą, druhowie z poza danego hufca również będą mogli się zgłaszać i w niej uczestniczyć.

Zgłoszenia

1. Znajdź pasujący termin.
2. Wyślij e-mail, min. tydzień przed terminem Komisji Instruktorskiej na ki.pw@zhr.pl wraz z potrzebnymi dokumentami.(PLIKOWNIA)

Mail powinien posiadać temat [STOPIEŃ, którego dotyczy spotkanie][CEL spotkania [DATA] IMIĘ i NAZWISKO

Np. [PWD][OTWARCIE][22-02-1857] Adam Abacki

CEL:
[OTWARCIE]
[SPOTKANIE POŁÓWKOWE]
[ZAMKNIĘCIE]
[INNE]

Otwarcie Stopnia

W celu otwarcia stopnia należy do maila załączyć:
– kartę próby (dostępna w plikowni)
– opinie hufcowego(phm./pwd.) (pisemną)
– plan pracy jednostki (jeśli dotyczy)

Brak dopełnienia formalności może skutkować nie przyjęciem kandydata na  posiedzenie Komisji Instruktorskiej.

Osoby przychodzące aby otworzyć stopień muszą przyjść z opiekunem próby. Osoby u których opiekuna zabraknie niestety nie będą mogły stanąć przed komisją w celu otwarcia stopnia.

Przewodnik – 5 lektur

Podharcmistrz – 7 lektur

Po Komisji

Jeśli w trakcie posiedzenia komisja naniosła poprawki na projekt próby, bądź kandydat nie dopełnił wszystkich formalności, czas wynoszący na przesłanie poprawionej karty próby wynosi 1,5 miesiąca. Po tym czasie otwarcie/zmodyfikowanie próby będzie możliwe wyłącznie po ponownym stawieniu się przed komisją. 

Zamknięcie Stopnia

W celu zamknięcia stopnia należy do maila załączyć:
– sprawozdania z próby
– opinie hufcowego
– materiały poświadczają wykonanie zadań ( plany pracy, zdjęcia, filmiki, itp.)

Brak dopełnienia formalności może skutkować nie przyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.

Osoby przychodzące aby zamknąć stopień muszą przyjść z opiekunem próby. Osoby u których opiekuna zabraknie niestety nie będą mogły stanąć przed komisją w celu zamknięcia stopnia.

Jeśli coś jest niejasne/ masz pytania pisz śmiało na ki.pw@zhr.pl

Zmiana Zadania

W celu zmiany jednego zadania, które być może blokuje próbę, z różnych przyczyn stało się niewykonalne należy:
– przedyskutować z opiekunem zmianę zadania na inne adekwatne
– wysłać maila na ki.pw@zhr.pl z opisem zaistniałej sytuacji o temacie [STOPIEŃ, którego dotyczy zmiana][ZADANIE] Adam Abacki

 

PLIKOWNIA