Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Jak rozliczyć biwak śródroczny?

Odpowiedź daje nam Okręg Mazowiecki. W razie wątpliwości można pytać hufcowych lub sekretarz.pw@zhr.pl

1. „Biwak śródroczny – przewodnik” (pdf). Tabelka poprowadzi Was przez najważniejsze etapy, na które powinniście zwrócić uwagę przy finansach biwaku. Tabelka ma kolumnę oznaczoną symbolem , dzięki czemu może służyć też za checklistę.

2. Arkusz rozliczenia biwaku (xls). Informację o nim znajdziecie także w przewodniku; jest to arkusz, który ma Wam pomóc podsumować wydatki biwakowe. Wypełniony arkusz należy przesłać mailem do Okręgu lub Obwodu najpóźniej 14 dni po zakończeniu biwaku
. W najbliższym czasie arkusz znajdzie się też w plikowni na stronie Okręgu.