Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Info z facebooka OH-y

W te wakacje w ramach Harcerskiej Akademii Umiejętności planujemy jeszcze przynajmniej dwa szkolenia:1. Szkolenie płetwonurkowe OWD w terminie 12-14 sierpnia 2. Szkolenie spadochronowe SL w połowie sierpnia (prawdopodobnie 16-18) Aby dać szanse osobą, które teraz obozują i nie mają możliwości śledzenia…