Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy

Info z facebooka OH-y

W te wakacje w ramach Harcerskiej Akademii Umiejętności planujemy jeszcze przynajmniej dwa szkolenia:
1. Szkolenie płetwonurkowe OWD w terminie 12-14 sierpnia 
2. Szkolenie spadochronowe SL w połowie sierpnia (prawdopodobnie 16-18)

Aby dać szanse osobą, które teraz obozują i nie mają możliwości śledzenia aktualności na FB zapisy na powyższe szkolenia zostaną otwarte po 25 lipca.

Obraz może zawierać: tekst

Zmiana na funkcji hufcowego w Płocku

Podczas III Zlotu Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy im. św. Michała Archanioła w dniu 15 czerwca w godzinach wieczornych odbyły się wybory w Płockim Hufcu Harcerzy. phm. Damian Wierkiewicz zdał funkcję hufcowego, natomiast na funkcję p.o. hufcowego został wybrany pwd. Wojciech Derkowski, który wcześniej był vicehufcowym. Gratulujemy i życzymy sukcesów i radości na pełnionej funkcji!

Czuwaj!

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, stoi i na zewnątrz
pwd. Wojtek Derkowski HO